Informacja o otwarciu ofert w dniu 10.01.2017 r.

ZS-341/1/2017 r. Złoty Potok, 10.01.2017 r. Informacja z otwarcia ofert   dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 619-2017 i o zmianie ogłoszenia nr 721-2017   1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 100 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Firmy oraz adresy wykonawców, […]

Czytaj więcej

Złoty Potok 10.01.2017, Nr sprawy: ZS-341/1/2017

Złoty Potok 10.01.2017 Nr sprawy: ZS-341/1/2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, 42-253 Janów, ul. Kościuszki 7, woj. Śląskie, tel. (034) 3278-008, fax. (034) 3278-067, e-mail: sekretariat@zlpotok.pl uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. ,,Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. W w/w […]

Czytaj więcej Komentarz

Ogłoszenie nr 721 – 2017 z dnia 2017-01-02 r.

Ogłoszenia powiązane: Ogłoszenie nr 619-2017 z dnia 02-01-2017 – Złoty Potok Olej opałowy powinien być o parametrach: Gęstość w temperaturze 15 st. C nie wyższa niż 860 kg/m3; Wartość opałowa min 42,6 MJ/kg; Lepkość kinematyczna w temperaturze 20 st. C max. 6 mm2/s Temperatur… Termin składania ofert/wniosków: 10-01-2017 Ogłoszenie nr 721 – 2017 z dnia 2017-01-02 r. Złoty Potok: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: […]

Czytaj więcej

Ogłoszenie nr 619-2017 z dnia 2017-01-02 r.

Ogłoszenie nr 619-2017 z dnia 2017-01-02 r. (w Biuletynie Zamówień Publicznych) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 721-2017 z dnia 2017-01-02 Złoty Potok: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O […]

Czytaj więcej