Złoty Potok 22.03.2017, Nr sprawy: ZS-341/2/2017

Złoty Potok 22.03.2017 Nr sprawy: ZS-341/2/2017 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dyrekcja Zespołu Szkół im. Wł. Szafera w Złotym Potoku, 42-253 Janów, ul. Kościuszki 7, woj. Śląskie, tel. (034) 3278-008, fax. (034) 3278-067, e-mail: sekretariat@zlpotok.pl uprzejmie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego dot. ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. W […]

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert, ZS-341/2/2017 r. Złoty Potok, 22.03.2017 r.

ZS-341/2/2017 r. Złoty Potok, 22.03.2017 r. Informacja z otwarcia ofert dotyczy: przetargu nieograniczonego na ,,Zakup i dostawa oleju opałowego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr: 42177-2017 1. Kwota jaką zamierza przeznaczyć zamawiający na sfinansowanie zamówienia: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie: a) DROŚ – […]

Czytaj więcej

Złoty Potok 13.03.2017, Nr sprawy: ZS-341/2/2017

Ogłoszenie nr 42177 – 2017 z dnia 2017-03-13 r. (w Biuletynie Zamówień Publicznych) Złoty Potok: Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku ZS-341/2/2017 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady […]

Czytaj więcej