Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu oraz modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – olej 2017 Ogłoszenie o przetargu – olej opałowy 2017 r SIWZ – olej opałowy- 2017 nowy Załacznik nr 1 – wzór umowy

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony- ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Ogłoszenie o przetargu – olej opałowy 2017 r SIWZ – olej opałowy- 2017 nowy Załacznik nr 1 – wzór umowy Załacznik nr 2- Formularz ofertowy Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Czytaj więcej