Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert-dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

skanowanie0009 Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Nr sprawy:Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Załącznik nr 2 do specyfikacji – druk oferta

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

SIWZ – olej opałowy- czerwiec 2018-nowy ogłoszenie o zamówieniu – olej opałowy 2018

Czytaj więcej