ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty z przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów stanowiących doposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (2)

Czytaj więcej

informacja z otwarcia ofert dotycząca przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów stanowiących doposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

informacja z otwarcia ofert (2)

Czytaj więcej

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodu oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj więcej

informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodu oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia SIWZ-1.   Firmy, które złożyły już ofertę proszone są o ponowne złożenie oferty zgodnie z poprawioną SIWZ. Firmy, które złożyły już ofertę proszone są o kontakt telefoniczny z Zamawiającym lub o informację drogą elektroniczną co dalszego postępowania ze złożonymi ofertami.

Czytaj więcej

Zmiana SIWZ – dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodu oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Zmiana SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę oprogramowania do nauki zawodu oraz sprzętu multimedialnego na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych w ramach projektu.

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Ogłoszenie o przetargu SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nauczycieli do pracy w projekcie ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

skanowanie0003 skanowanie0004

Czytaj więcej