Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych w ramach projektu.

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ