Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia i SIWZ dotyczące przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im Władysława Szafera w Złotym Potoku”

  1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  2. SIWZ-1.

 

Firmy, które złożyły już ofertę proszone są o ponowne złożenie oferty zgodnie z poprawioną SIWZ.

Firmy, które złożyły już ofertę proszone są o kontakt telefoniczny z Zamawiającym lub o informację drogą elektroniczną co dalszego postępowania ze złożonymi ofertami.