Informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przeprowadzenia kursów i szkoleń dla dzieci i nauczycieli przedmiotów zawodowych na potrzeby projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

informacja z otwarcia ofert        c.d. informacja z otwarcia ofert