Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę sprzętu i akcesoriów stanowiących wyposażenie pracowni szkolnych z architektury krajobrazu i gastronomicznych w ramach projektu.

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o zamówieniu – Kursy i szkolenia dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

Ogłoszenie o przetargu SIWZ

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze nauczycieli do pracy w projekcie ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

skanowanie0003 skanowanie0004

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze pracowników do projektu ,,Lepsza jakość kształcenia – większa szansa na rynku pracy uczniów Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”

ogłoszenie o naborze pracowników

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej

Czytaj więcej

Informacja z otwarcia ofert-dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

skanowanie0009 Informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania: ,,Zakup i dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku”. Nr sprawy:Modyfikacja treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Załącznik nr 2 do specyfikacji – druk oferta

Czytaj więcej

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

SIWZ – olej opałowy- czerwiec 2018-nowy ogłoszenie o zamówieniu – olej opałowy 2018

Czytaj więcej

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

skanowanie0023

Czytaj więcej

informacja z otwarcia ofert z przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego do Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku

informacja z otwarcia ofert

Czytaj więcej